Szkolenie okresowe bhp dla nauczycieli

Szkolenia e-learningowe bhp

Cena:60.00

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół publicznych jak i prywatnych, gdzie obowiązuje Kodeks Pracy.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, w szczególności w zakresie: oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa dzieci oraz współpracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.