Regulamin

Regulamin sklepu

 

 1. Sklep Internetowy działający w ramach serwisów internetowych KSW Polska Andrzej Wyskiel  (zwany dalej Sklepem Internetowym) prowadzi firma KSW POLSKA Andrzej Wyskiel  z siedzibą w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 47a/1
 2. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności serwisów internetowych KSW Polska.
 3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Zamówienie aktualizacji jest równoznaczne z ich odbiorem do momentu przesłania pisemnej rezygnacji
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. KSW Polska zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
 6. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
 7. Po złożeniu zamówienia, Zamawiający otrzyma automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą przyjęcie zamówienie – na adres mailowy podany podczas rejestracji. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie wpłynąć do Sklepu – konieczny jest wówczas kontakt.
 8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  1. w kolejny dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie wpłynęło do sklepu – dla zamówień z płatnością „za pobraniem”,
  2. po zaksięgowaniu wpłaty na koncie KSW Polska. - dla zamówień z płatnością w formie przelewu bankowego.

 

 1. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
 2. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, jak również do wycofania poszczególnych produktów z oferty bez uprzedzenia.
 3. Sklep Internetowy pobiera zryczałtowane opłaty za przesyłki. W przypadku przesyłki za pobraniem jej koszt wliczony jest w kwotę pobrania.
 4. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską.
 5. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT.
 6. Płatność za zamówione produkty może nastąpić za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub przelewem na konto, którego numer oraz nazwa Banku prowadzącego rachunek są podane w formularzu zamówienia – w informacjach o płatności.
 7. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłaszając reklamację należy podać: imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr faktury VAT oraz opisać przedmiot reklamacji.
 8. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od dnia otrzymania towaru wysyłając stosowne oświadczenie na piśmie. W takim  przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w ciągu 14 dni. Pieniądze zostaną Klientowi zwrócone w ciągu 14 dni od odebrania przesyłki ze zwracanym towarem.
  Warunkiem koniecznym do otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie nieuszkodzonego towaru z wszelkimi załączonymi dodatkami. PRODUKTY które zostały rozfoliowane nie podlegają zwrotowi. Zwrotowi nie podlegają produkty sprowadzone na indywidualne zamówienie klienta. Zwrot nie obejmuje kosztów wysyłki.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 10. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.
 11. Opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu Internetowego prosimy przesyłać na adres:info@kswpolska.pl